Beste animator! Superwelkom bij Speelplein Toeter!

Vul hieronder al je gegevens in:

  GEGEVENS ANIMATOR

  Je voornaam (verplicht)

  Je familienaam (verplicht)

  Je adres (verplicht)

  Je telefoonnummer (verplicht)

  Je rijksregisternummer (verplicht -zie achterzijde identiteitskaart)

  Je e-mail (verplicht)

  CURSUS ANIMATOR

  Heb je al een cursus gevolgd?

  Ik heb nog geen cursus gevolgd, maar ik ben ingeschreven voor:

  Naam cursus + datum

  Ik heb volgende cursus(sen) gevolgd en heb mijn attest behaald:

  Cursus 1:

  Attestnummer cursus 1:

  Cursus 2:

  Attestnummer cursus 2:

  Cursus 3:

  Attestnummer cursus 3:

  CONTACTGEGEVENS OUDERS

  Voornaam ouder (verplicht)

  Familienaam ouder (verplicht)

  Adres ouder(s)(verplicht)

  Telefoonnummer(s) ouder(s) (verplicht)

  E-mail ouder(s) (verplicht)

  MEDISCHE GEGEVENS

  Naam huisarts (verplicht)

  Adres / telefoonnummer huisarts

  Medische opmerkingen (vb allergie, medicatie, …):

  Andere opmerkingen